FondSpara.nu - Information och hjälp med fondsparande

Varför är det bra att fondspara?

En fond kan innehålla både utländska och svenska obligationer, aktier och andra värdepapper, och fonder kan beskrivas som portföljer som ägs av många investerare med värdepapper. Alla dom pengarna som blir placerade i fonden blir automatiskt fördelade på alla dom värdepapprena som fonden äger.

Dom flesta fonderna är öppna för både små och stora placerare, och alla personer kan köpa andelar i fonder. Andelsägare är vad man kallar personer som spar i en fond.

Läs mer om varför man ska spara i fonder

Hur man fondsparar

Fonder som investerar i både räntebärande värdepapper kallas för blandfonder. Fördelningen kan variera av hur stor andel som är räntesparande respektive aktier. En tredjedel som skiftas mellan aktier och tändebärande papper efter det som bedöms ge bäst avkastning för tillfället, en tredjedel aktier och en tredjedelräntebärande papper, är ett exempel.

Generationsfonder är en sort av dom fonderna som tillhör blandfonder. Med generationsfonder så gäller det att i takt med att pensionen närmar sig det sker omplaceringar från en hög andel aktier till en större andel räntebärande papper.

Läs mer om hur man går till väga för att spara i fonder

Typer av fonder

Du betalar en förvaltningsavgift årdligen i alla fonderna som du spar i. Denna förvaltningsavgiften räknas kontinuerligt bort från andelsvärder och tas löpande från dom pengarna som finns i fonden.

När du tar ut eller sätter in pengar så tar en del fondbolag även ut en avgift. Denna uttags-/insättningsavgiften beräknas på beloppet som du vill ta ut eller sätta in i fonden.

Läs mer om de olika typer av fonder som finns

Möjligheter och risker

När du ska väja vilken inriktning av fond som du sparar i så ska du tänka på hur länge som du kan undvara pengarna, och välja en räntefond på kort sikt och en aktiefond på lång sikt.

Att ha ett mål att spara till kan hjälpa dig när du ska spara långsiktigt, eller om du har pengar att undvara som du faktiskt inte behöver till något så kan du spara dom i fonder och låta dom växa tills att du hittar någonting som du vill investera i.

Läs mer om möjligheterna och riskerna med att fondspara