Dom olika typerna av fonder som finns

När du ska börja spara i fonder så behöver du fråga dig hur stor risk som du är beredd att ta. Om du vill ha det så säkert som möjligt, eller är beredd att ta en liten eller kanske större risk i ditt fondsparande. Din placeringsinriktning vid valet av fond att spara i styrs av din vilja att våga ta risker eller att inte ta risker. Risken när du fondsparar är osäkerheten om den framtida värdeökningen. Det finns många olika faktorer som denna risken kan bero på, så som oroligheter inom en bransch eller oroligheter i världsliga områden och länder, samt att det är svårt att välja dom bästa företagen att placera investeringarna i. När man gör utländska placeringar så tillkommer en valutarisk, och en ränterisk beror på osäkerheten om ifall räntan kommer att sjunka eller stiga.

Dom flesta fondbolagen, försäkringsbolagen och bankerna har rådgivare som du kan boka tid hos för rådgivning ut i fall att du skulle ha svårt för att sätta dig in i och förstå alla risker och placeringsinriktningar med mera.

Det finns många fonder och placeringsinriktningar att välja mellan beroende på vilka mål du har med ditt sparande, tidsperspektivet samt hur stora risker du vågar att ta. En indelning är blandfonder, räntefonder och aktiefonder.

En fonder som har investerat minst sjuttiofem procent av sin fondförmögenhet i aktier är en aktiefond. Ett sparande på minst fem till sju års sikt rekommenderas för aktiefonder. Fonderna ska placera i minst sexton olika företags aktier enligt grundreglerna. Aktiefonderna som finns kan ha olika placeringsinriktningar, så som till exempel en branschfond som placerar sina investeringar i aktier inom en enda bransch, eller en Sverigefond som placerar sina investeringar endast inom svenska företags aktier, och en globalfond som placerar sina investeringar i företag över hela världen.

Räntefonder är fonder som endast placerar sina investeringar i räntebärande värdepapper så som statsskuldväxlar och obligationer. Räntefonder finns både som långa och korta. Räntefonderna som är långa placerar sina investeringar i värdepapper som löper längre än ett år och dom kallas även för obligationsfonder. Dom korta räntefondernas investeringar placeras enbart i värdepapper med en kortare löptid än ett år och dom kallas även likviditetsfonder eller penningsmarknadsfonder.

Observera att skillnaderna mellan långa och korta räntefonder är stora. Vill man undvika risk eller ha lättillgängliga pengar så är dom korta bra då dom ger en jämn avkastning på cirka tre till fyra procent per år.

Dom långa räntefonderna ska ses på minst tre till fyra års sikt, då dom kan vara förenade med risker.