Efterlevandeskydd

Om du vill att dina anhöriga ska få del av ditt pensionssparande efter att du dör är det nödvändigt att teckna ett s.k. efterlevandeskydd. Annars blir pengarna s.k. arvsvinster och går till andra försäkrade. Det finns i huvudsak två alternativ när man tecknar en privat pensionsförsäkring, återbetalningsskydd och efterlevandeskydd med ett på förhand valt dödsbelopp.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att de pengar du har kvar på pensionsförsäkringen går till en förmånstagare som du har valt. Förmånstagare kan vara partner eller före detta partner, ens egna barn eller barn till en partner. Det är möjligt att välja fler än en förmånstagare. Hur mycket de får beror på hur mycket du hunnit spara ihop. Nackdelen är att pengarna blir inte till arvsvinster, och man får inte heller ta del av arvsvinster. Pensionen blir därför lägre än vad den annars skulle ha varit.

Efterlevandeskydd med ett på förhand valt dödsbelopp

Om du väljer att i förhand välja ett belopp som ska betalas ut till en förmånstagare efter att du dör går en del av pensionspengarna till en livförsäkring. Man får fortfarande ta del av arvsvinster, samtidigt som man kan känna trygghet i att ens anhöriga får ett visst belopp. Förmånstagare är desamma som vid återbetalningsskydd. Ibland är det också möjligt att kombinera de båda formerna av efterlevnadsskydd. När du dör får då förmånstagarna ett garanterat belopp, samtidigt som de får ta del det sparade kapitalet.