Fondförsäkring

I en fondförsäkring förvaltas pengarna av en fondförvaltare. Du kan själva välja vilka fonder du vill placera pengarna i, till skillnad från i en traditionell försäkring där där bolaget väljer hur pengarna ska investeras. Till skillnad från i traditionell försäkring finns det vanligtvis inte heller några garantinivåer, värdet på försäkringen beror helt på hur fonderna utvecklas. Den högre risken innebär samtidigt att man har möjlighet till bättre avkastning. Vissa varianter innehåller dock en garanti, vanligtvis på 80% till 100% av insatt kapital.

Till skillnad från en traditionell försäkring kräver en fondförsäkring att man är aktiv och gör egna val. Det kan vara svårt och tidskrävande eftersom utbudet av fonder är så stort. Det finns i huvudsak två typer av fonder, aktiefonder och räntefonder. I Aktiefonder sprids pengarna mellan olika aktier för att minska risken. I en räntefond är pengarna placerade i räntebärande papper, vilka har mindre risk än aktier. Det finns också varianter som blandar de olika typerna.

Vanligtvis brukar det rekommenderas att man tar högre risker om man har långt kvar till pensionen, och därför bör placera pengarna i aktiefonder och tillväxtmarknader. När man närmar sig pensionsåldern byter man till ett säkrare sparande i räntefonder.

Utbudet av fonder varierar mellan olika bolag, något som man i förväg bör vara medveten om. Vissa bolag erbjuder s.k. entrélösningar med en färdig fondportfölj. Man bör i så fall först undersöka noga hur den är konstruerad.

Man bör också ta hänsyn till de avgifter som tillkommer. Ofta tillkommer avgifter såväl på fondförsäkringen liksom på själva fonderna. Dessa kan variera mycket mellan olika bolag, fonder och försäkringar.  Fonderna beskattas med en årlig schablonskatt på kapitalet, det finns därför ingen möjlighet att dra av eventuella förluster.