Hur man går till väga när man fondsparar

Vid försäljningar och köp av aktier och andra värdepapper så betalar fonden courtage utöver dom andra avgifterna. Kostnaden för denna courtage avgiften tas ut ur fonden.

Fondbolagets kostnader för att bl.a. informera dig och övriga andelsägare, administrera sparandet, placera pengarna, göra analyser av företag och marknaden, tillsyn samt depå skall täckas av förvaltningsavgiften.

När man handlar med fonder så sker detta alltid till en okänd kurs, vilket betyder att vid uttag och vid insättning så bestäms kursen vid en viss tidpunkt (som kallas brytpunkt) varje vardag på eftermiddagen. Om du skulle göra uttag eller insättningar efter denna bestämda tidpunkt så är det morgondagens kurs som gäller.

När du fondsparar så köper du andelar i en fond med värdepapper. När du sparar i fonder så får du bl.a. det följande:

Att börja spara i fonder och göra uttag och insättningar är enkelt, och det är lätt att spara i utländska placeringar med fonder om man vill göra det.

Svensk lag säger att en värdepappersfond måste sprida risken på minst sexton olika värdepapper. När du spar i fonder så får du tillgång till en hel portfölj med värdepapper då en fond vanligtvis placerar investeringarna i ett tjugo- till trettiotal olika aktier eller andra värdepapper.

När du väljer att spara i fonder så finns det ett mycket stort utbud av fonder som har olika inriktningar att välja bland.

Vare sig du är intresserad av en eller båda av månadssparande och engångsinsättningar så passar fonder utmärkt, speciellt för att spara regelbundet i mindre belopp.

När du spar i fonder så överlämnar du ansvaret för att välja aktier och andra värdepapper och att köpa och sälja till mycket kunniga förvaltare som jobbar med hantera dom sakerna på heltid.

Fondsparandet är en oslagbar sparform om du vill regelbundet spara en summa varje månad. Risken att köpa när det är dyrt utan att du vet om det själv minskar när du gör insättningar vid flera tillfällen.