Inkomstförsäkring

De olika försäkringarna som finns på marknaden idag blir hela tiden mer och mer sofistikerade. Allt för att alla typer av risker ska kunna balanseras på ett bättre och bättre sätt.

En av dessa nyare typer av försäkringar är inkomstförsäkring, vilken syftar till att försäkra dig mot inkomstbortfall. Förlorar du jobbet så kan du alltså säkra upp att du har en inkomst du kan leva på under en period fram till att du kan skaffa ett nytt jobb. Normalt sett är de flesta anslutna till a-kassan, men denna ger bara en viss del av lönen i ersättning, och om du tidigare har haft en väldigt hög lön kan det bli väldigt kännbart att helt plötsligt få en lön som bara är en bråkdel av vad du normalt tjänar.

Låt säga att du har en lön om 27000 kr innan skatt, dvs ungefär 20178 kr efter skatt. Om du blev av med ditt jobb då skulle du bara kunna få ut 10915 kr efter skatt i månaden. Det kan få jobbiga följder om du står där med familj, hus och bil.

Med en inkomstförsäkring kan du istället säkra 80 % av din lön. Det skulle innebära att du i det här räkneexemplet skulle få ut 15232 kr efter skatt under de första 200 dagarna efter att du förlorat jobbet. Därefter får du 13482 kr fram till den 300e dagen. Omräknat till en femdagars arbetsvecka innebär det ersättning under 14 månader. Under den perioden har du gott om tid att se dig om i lugn och ro efter ett nytt jobb, medan du kan känna dig trygg med att din inkomstförsäkring försörjer dig.