Möjligheter och risker med att fondspara

Indexfonder

Fonder som följer utvecklingen för ett visst index, som till exempel OMXS30-index, kallas för indexfonder. En indexfond har lika stor andel i det index som fonden följer som den har i olika företags aktier. Indexfonder följer utvecklingen för Stockholmsbörsense trettio mest omsatta aktier.

Hedgefonder

Till skillnad från vanliga aktiefonder så har hedgefonder friare placeringsregler. Genom att det är tillåtet att placera i optioner och låna med mera så önskar man att även ge avkastning även i tider när aktiebörsen sjunker i värde. Namnet hedgefond kan översättas till skyddsfond, och avsikten är att skydda sig mot marknadens oväntade förändringar. Det kan vara stor skillnad i risk mellan olika hedgefonder, och många hedgefonder har krav på ett minsta belopp vid insättning.

Etiska fonder

Det finns fonder som väljer placeringar utifrån särskilda etiska krav, dom kallas för etiska fonder. Dessa fonder väljer sina placeringar i företag som fyller kriterier såsom miljöhänsyn och undviker att placera i företag som engagerar sig i tobak-, alkohol- eller vapenindustrin.

Ideella fonder

Fonder som engagerar sig i den ideella rörelsen och till exempel ger bidrag till ideella föreningar som arbetar med välgörande ändamål.

Fond i fonder

Om man vill göra det riktigt enkelt för sig så kan man spara i en så kallad fond i fonder. Detta är en fond som placerar investeringarna i andra fonder. När du spar i en fond i fond så behöver du bara välja en fond och sedan så avgör förvaltaren dom fonderna som ingår i din fond i fond. Inom denna fonden så kan det göras fond byten utan att det utlöser skatt på dina kapitalvinster.

Skatt på kapitalvinster

Skatten vid uttag på kapitalvinsten är på trettio procent i fonder, och kapitalförluster är helt eller delvis avdragsgilla. Fondbolagen lämnar kontrolluppgifter till skattemyndigheten om förluster och kapitalvinster, men dom gör inte skatteavdraget. Fondbolaget inbetalar skatten på eventuell utdelning.