Skatteavdrag

För privat pensionssparande har man möjlighet att göra skatteavdrag i den årliga deklarationen för premieinbetalningar upp till 12 000 kr. I stället betalar man inkomstskatt när pensionen betalas ut. Är man egen företagare har man möjlighet att göra avdrag för upp 440 000 kr. Något som man bör tänka på är att inte göra avdrag över den summa som är avdragsgill, för i så fall får man betala dubbel skatt. Vill man spara mer rekommenderas att man placeras pengarna någon annanstans, t.ex i en kapitalförsäkring.

I praktiken fungerar avdraget som en uppskjuten skatt.  Det gynnar framför allt dem som har hög marginalskatt nu och kommer ha låg när pensionen tas ut. Avdraget är dock kontroversiellt, eftersom det är många låginkomsttagare, särskilt kvinnor, som lockats att pensionsspara privat, och det är knappast kommer att gynnas av avdraget. Dessutom tillkommer olika avgifter vid pensionssparande, vilka också väger tyngre för låginkomsttagare. Avdraget fungerar därför som ett falskt lockbete, och många anser att det bör slopas.

Finansminister Anders Borg lät sänka avdraget från 24 000 till den nuvarande nivån på 12 000. Motiveringen var att det stred mot regeringens arbetslinje, eftersom pensionssparande underlättar för folk att lämna arbetsmarknaden. Även tidigare finansministrar Bosse Ringholm och Pär Nuder ville avskaffa avdraget, men möttes av protester när de ville avskaffa det. Att avdraget avskaffades skulle dessutom innebära en besparing för staten på 4,3 miljarder kronor per år.

Avdragets försvarare menar att privat sparande är ett nödvändigt komplement till ens övriga pension för många om de vill behålla en hög levnadsstandard efter pensionen. Det bör därför underlättas. De menar också att privat pensionssparande är viktigt för samhällsekonomin som helhet, och att det därför bör finnas någon form av incitament.