Traditionell försäkring

Vid en traditionell försäkring väljer försäkringsbolaget hur de ska investera pengarna, till skillnad från en fondförsäkring där du själv kan välja var pengarna placeras. Bolaget förvaltar pengarna mot en avgift, och pengarna investeras i t.ex aktier, räntebärande papper, fastigheter eller råvaror. Ofta får man en garanti, t.ex ett visst belopp som betalas ut eller en viss ränta. Den garanterade räntan låg 2010 på runt 2%. Om utvecklingen blir bättre än vad som garanteras får man s.k. återbäring eller överskott, vilken 2010 kunde ligga på upp till 12%. Alla traditionella försäkringar innehåller dock inte garantier.

I det statliga pensionssystemet är premiepensionen placerade i en fondförsäkring. När man går i pension har man dock möjlighet att flytta över pengarna till en traditionell försäkring, vilket är ett tryggare alternativ eftersom man får en fast utbetalning. Gör man detta har man dock ingen möjlighet att byta tillbaka.

Premien för den traditionella försäkringen är avdragsgill för upp till 12 000 kr. Pengarna inkomstbeskattas i stället när de betalas ut. En nackdel kan är att du inte kan göra något med pengarna före 55 års ålder. Har man svårt att hålla i pengar kan det dock vara bra att pengar öronmärkta åt pensionen.

Traditionell pensionsförsäkring brukas inte rekommenderas om du har låg marginalskatt och räknar med att få högre marginalskatt när du går i pension. Det kan vara bra att ha i åtanke om man man bara har några år kvar till pensionen, men om man är ung är det omöjligt att veta hur skattesystemet kommer att se ut när man går i pension. Traditionell pensionsförsäkring beskattas idag med årlig schablonskatt på kapitalet.