Varför är det bra att fondspara?

Till skillnad från fonder så är riskerna mycket högre i aktier och det är viktigt att sprida sina investeringar på flera olika aktier.

Denna riskspridning sker automatisk när du spar i fonder, då dom pengarna som du investerar automatiskt fördelas på alla dom aktierna som den fonden som du investerar i äger.

En sak som gör så att fonder passar bra och är enkla att spara regelbundet i är att, i jämförelse med enskilda obligationer och aktier så kan man spara i fonder med mindre belopp. Och man kan även enkelt spara i utländska placeringar med fonder. Ännu ett bra skäl är att du dessutom får hjälp med dina placeringar när du spar i fonder av professionella förvaltare.

I en fond så gör du på samma sätt som ett bankkonto och sätter du in och tar ut pengar när du vill i fonden, och du kan spara i stora eller små belopp. I fonden så omvandlas dina pengar till andelar, och du kan se dagligen hur mycket en andel är värd i tidningen, text-TV och på internet med mera.

Du kan enkelt spara regelbundet om du har pengar som automatisk överförs varje månad till en eller flera fonder från ditt lönekonto. När du spar regelbundet så minskar du risken att köpa vid fel tidpunkt när aktiekursen står högt utan att du själv märker det och dina investeringar sprids ut och köpekostnaden jämnas normalt sätt ut.

Då du har bestämt dig att du vill börja spara i fonder, och vet i vilken eller vilka fonder som du vill spara, så behöver du öppna ett fondkonto. Ett fondkonto skaffar du genom det fondbolag, bank eller det försäkringsbolag som förvaltar dom fonderna som du är intresserad av. Att sätta in pengar är lika lätt på ett fondkonto som det är på ett vanligt bankkonto, skillnaden är att på fondkontot så omvandlas dina pengar till fondandelar.

Det är lika enkelt att ta ut pengar från dina fonder som det är att spara i fonder. När du ska ta ut pengar från dina fonder så kontaktar du det fondbolag som har hand om fonden och talar om hur mycket pengar som du vill ta och, då räknar fondbolaget ut det antalet andelar som du måste sälja för att få ut den summan just då. En kapital vinst uppstår när andelarna är mera värda när dom säljs än när dom köptes, och då måste den vinsten beskattas. När det uppstår en kapitalförlust så har andelarna sjunkit i värde sedan dom köptes.

Värdet av fondens andelar bestäms varje dag och det räknas ut genom att man delar det totala antalet andelar i fonden med det aktuella marknadsvärdet på fondens alla tillgångar. Detta värde kallas nettoandelsvärde (NAV) och är det värde som dagligen redovisas i tidningarnas fondlistor med mera. När dom tillgångarna som fonden äger har ökat i värde så stiger också nettoandelsvärdet. När fonden får utdelningar och ränteinkomster så läggs dom till det totala fondvärdet och dom räknas automatiskt in i nettoandelsvärdet. I nettoandelsvärdet så är redan förvaltningsavgiften avdragen.

Ett annat alternativ till ett bättre sparande är att se över sitt ppm. Hos ppmguiden.com får man en bra inblick i vad man kan göra för att få ett bättre pensionssparande.